Gelijkwaardig ouderschap na scheiding
21 September 1989 - 21 September 2024

Ouderschapsplan

Wanneer moet ik een ouderschapsplan opstellen?
Gaat u en uw partner uit elkaar en heeft u minderjarige kinderen? Dat moet u samen een ouderschapsplan opstellen. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Gehuwde en geregistreerde ouders zijn dat wettelijk verplicht. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Ouderschapsplan verplicht
Het ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor:

  • gehuwde en geregistreerde ouders (met of zonder gezamenlijk gezag);
  • samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Inhoud ouderschapsplan
In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:
  • hoe u de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling);
  • hoe u elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze;
  • de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).
Daarnaast is het verstandig om ook andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan. Bijvoorbeeld wat u als ouders belangrijk vindt in de opvoeding, bepaalde regels (bedtijden, huiswerk) of opvattingen over straffen.
Over het contact met de beide families kunt u ook iets opnemen in het ouderschapsplan.

Ouderschapsplan opstellen
Dit kunt u samendoen, alleen ieder voor zichzelf en daarna vergelijken, m.b.v. een mediator of advocaat.
Onder de kop download vindt u verschillende voorbeelden en een online oudeschapsplan.

Zorgregeling of omgangsregeling
De zorgregeling of omgangsregeling is onderdeel van het ouderschapsplan. Ouders met gezamenlijk ouderlijk gezag spreken een zorgregeling af. Deze regeling bevat afspraken over hoe ouders de zorgtaken en opvoedingstaken verdelen. Als 1 ouder gezag heeft, spreken de ouders een omgangsregeling af. De ouder zonder gezag is niet verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van het kind, maar heeft wel het recht om met het kind om te gaan.

Aanpassen van uw ouderschapsplan
Waarschijnlijk moet u het ouderschapsplan nog een paar keer veranderen. Want wat er op dit moment passend is, voldoet over een half jaar misschien niet meer. Kinderen ontwikkelen zich voortdurend en situaties kunnen veranderen. Daarom is het handig om momenten af te spreken waarbij u kijkt hoe alles loopt, bijvoorbeeld een jaar de scheiding. Leeg de wijzigingen wel schriftelijk vast.

Andere situatie
In de situatie dat er sprake is van minderjarige kinderen moet bij elk echtscheidingsverzoek een ouderschapsplan worden toegevoegd. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een gemeenschappelijk verzoek van beide ouders of een eenzijdig verzoek van de kant van een ouder. Als er geen ouderschapsplan als bijlage bij het echtscheidingsverzoekschrift is gevoegd, zal de rechter verlangen dat dit alsnog gebeurt of zal de rechter hierover vragen aan beide ouders stellen bij de mondelinge behandeling. In dat geval moet degene die het echtscheidingsverzoekschrift indient concreet aangeven waarom er geen gezamenlijk ouderschapsplan is.

Social media