Gelijkwaardig ouderschap na scheiding
21 September 1989 - 21 September 2024

Kinderombudsman

Alle kinderen hebben rechten. De Kinderombudsman beschermt de rechten van kinderen en jongeren in Nederland. Hij controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd. Hij kan klachten ontvangen, mag zaken onderzoeken en advies geven aan de Nederlandse regering.
Voor meer informatie bezoekt u de website van de Kinderombudsman.
 
nationale ombudsman
In onze samenleving voert de overheid veel taken uit. Ook u heeft daar mee te maken. Het contact met de overheid verloopt echter niet altijd soepel. U mag de overheid hierop aanspreken, want u heeft recht op een eerlijke behandeling. Maar als dat niet helpt? Dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman: een onpartijdig en onafhankelijk instituut.

De Nationale ombudsman is er voor iedereen die een probleem heeft met de overheid. Denk aan het UWV, de Belastingdienst, de politie, de Sociale Verzekeringsbank, het CJIB en de meeste gemeenten.

De Nationale Ombudsman behandeld ook klachten over particuliere instellingen die een overheidstaak uitoefenen, zoals de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). De Nationale Ombudsman is er voor álle soorten problemen met de overheid. Hoe groot of hoe klein dan ook.

Op welke manier en aan welke voorwaarden uw klacht moet voldoen om deze te kunnen indienen vindt u op de site van de Nationale Ombudsman.

Site Nationale Ombudsman

Social media