Gelijkwaardig ouderschap na scheiding
21 September 1989 - 21 September 2024

LBIO

Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) is het incassobureau van de overheid voor het innen van partner- en kinderalimentatie. Heeft u of uw kind recht op alimentatie? Dan kost het innen van de alimentatie u - binnen Nederland - niets. De partner die de alimentatie moet betalen wordt belast met de opslagkosten als het LBIO de inning over moet nemen. Het LBIO heeft vergaande bevoegdheden en kan zonder tussenkomst van een rechter opereren.

Dit heeft voor- en nadelen. Het voordeel is dat het u, als alimentatie ontvanger, niets kost. Het nadeel is dat de alimentatie maar tot 6 maanden terug geïncasseerd kan worden. terug geincasseerd kan worden.

Hoe werkt dit:
Stap 1:
U dient een verzoek in door middel van het formulier. Vul dit zo volledig mogelijk in! Vergeet vooral niet uw telefoonnummer te vermelden - als wij vragen hebben, kunnen zij u bellen. U zendt hen tegelijk met dit formulier ook de originele uitspraak van de rechter (de zogenaamde grosse) en eventuele wijzigingsbeschikkingen. De grosse is de rechterlijke uitspraak met in het bovenste gedeelte een stempel "In naam der Koningin" en onderaan een stempel "Voor eerste grosse afgegeven aan...
Stap 2:
Naar aanleiding van uw verzoek vraagt het LBIO de andere ouder de ontbrekende betalingen rechtstreeks aan u te voldoen. Een bewijs van betaling moet binnen veertien dagen in hun bezit zijn.
Stap 3:
Blijft betaling uit, dan neemt het LBIO de inning over. Hiervoor hebben zij een aantal incassomogelijkheden. Zo kan, indien nodig, loonbeslag worden gelegd.
Stap 4:
Het LBIO ontvangt de kinderalimentatie en maakt het bedrag over op de door u gewenste rekening.

Waarmee moet u rekening houden?
De werkzaamheden van het LBIO zijn bij wet geregeld. Zij kunnen de inning slechts ter hand nemen met een terugwerkende kracht van maximaal zes maanden. Als de achterstand is ingelopen, en de betaling weer ten minste een half jaar regelmatig verloopt, stopt hun tussenkomst. Dan dient u de inning weer zelf te regelen.
 
Wat verder van belang is...
Wijziging bijdrage
Als de rechter de hoogte van de alimentatie tussentijds wijzigt, hebben zij de originele uitspraak nodig; stuur deze zo spoedig mogelijk.

Op de website van het LBIO vindt u meer informatie hierover.

Incassoberau's en gerechtsderwaarders hanteren meestal andere tarieven, hebben andere regels en gaan verder terug in de tijd, tot wel 5 jaar, om alimentatie te incasseren. Deze incassobureau's en gerechtdeurwaarders vallen onder een andere wetgeving dan het LBIO.
Tevens beloven incassobereau's dat zij kunnen handelen op, alleen al, de mondelingen afspraken die u gemaakt heeft met de alimentatieontvanger en zelfs als de rechter nog geen enkele uitspraak over alimentatie heeft gedaan.
Ook voor incassobureau's en gerechtsdeurwaardes geldt dat er een uitspraak van een rechter moet zijn.
Heeft u dus tussentijds onderling wijzigingen aangebracht over de manier van alimentatie betalen of de hoogte, laat dit dan schriftelijk vastleggen en onderteken beide met naam, plaats en datum en laat dit vervolgens bekrachtigen. Ga niet in op email of mondelinge afspraken. Bij iedere wijziging, schakel een advocaat in of neem rechtbijstand. Is een iets langere weg maar levert heel veel minder poespas op.

Hieronder vindt u diverse sites die meer informatie geven over incassobureau's en gerechtsderwaarders.
vereniging incasso ondernemingen
gerechtsdeurwaarder wetgeving
gedragscode gerechtsdeurwaarders
hoe verloopt een procedure bij de rechtbank

Social media