Gelijkwaardig ouderschap na scheiding
21 September 1989 - 21 September 2024

Over ons

Er zijn helaas veel voorbeelden van vaders - maar ook moeders – die soms al jaren hun kind(eren) niet meer kunnen/mogen zien. Stichting Dwaze Vaders heeft zich als doel gesteld om het contact tussen kind(eren) en beide ouders na (echt)scheiding te waarborgen. Ook houdt de Stichting zich bezig met onderwerpen die van belang zijn rondom een omgangsregeling. Denk daarbij aan overleg met de landelijke politiek, Raden voor de Kinderbescherming, omgangshuizen, bemiddeling e.d.

Scheiding is ingrijpend
Wie een scheiding van dichtbij – of van wat afstand - heeft meegemaakt, weet dat dit ingrijpend is voor zowel de scheidende ouders als de kinderen. Niet zelden ontstaat er een situatie die voor kinderen ontwrichtend is. Zeker als zij een van hun ouders niet meer kunnen (of mogen) zien.

Normale omgang onmogelijk
Ondanks dat het recht op omgang in de wet is beschreven in artikel 1:377a van het Burgerlijk Wetboek - 'Het kind en de niet met het gezag belaste ouder hebben recht op omgang met elkaar’ - hebben jaarlijks ongeveer 30.000 kinderen geen omgang (meer) met een van hun ouders. Dagelijks wordt het kinderen en ouders onmogelijk gemaakt om normale omgang met elkaar te hebben. De verzorgende ouder verzet zich met alle mogelijke middelen tegen een omgangsregeling van de kind(eren) met de ex-partner. Ook als onderzoek van de Raad van de Kinderbescherming heeft uitgewezen dat er geen enkele reden is om een omgang te blokkeren - en de Rechtbank een omgangsregeling heeft uitgesproken - kan de ouder zich ongestraft blijven verzetten.

De rechterlijke macht faalt…
Alleen in een kortgeding is het in Nederland mogelijk om een onwillige ouder met behulp van een dwangsom of gijzeling te dwingen de uitspraak van de Rechtbank na te komen. Procederen kost veel geld en de kans op succes is gering. Rechters durven vaak geen dwangsom of gijzeling op te leggen. Het gevolg van dit onrecht is dat een van de ouders jarenlang zijn/haar kind(eren) niet meer mag zien.

Stichting Dwaze Vaders zet zich sinds 1989 met raad en daad in voor deze ouders en hun kind(eren), om hen te ondersteunen in het proces naar hereniging.

Social media