Gelijkwaardig ouderschap na scheiding
21 September 1989 - 21 September 2024

Officiële Naam

Stichting De Dwaze Vaders.
RSIN: 816165920

Postbus 1086
2410CB Bodegraven
Algemeen telefoonnummer 0172-611384

IBAN        NL41 INGB 0000 374090
BICCode   INGBNL2A

Bestuur
Penningmeester   Dhr. L. Bevaart
Secretaris   Mevr. R. Meester
Bestuursleden   Dhr. S. Pagie
  Dhr. A. Cox

Social media