Gelijkwaardig ouderschap na scheiding
21 September 1989 - 21 September 2024

Beleidsplan/Doelstelling

Het waarborgen van het contact met beide ouders voor kinderen na (echt)scheiding

Hoe willen we dit bereiken?

Nadat we op 1 januari 1998 een van onze eerste actiepunten verwezenlijkt zagen, n.l. dat beide ouders ouder blijven (beide ouders behouden het ouderlijk gezag), bleken de problemen met de omgang niet van de baan. Nog steeds kan de ouder, die de dagelijkse verzorging heeft, het kind bijna straffeloos weghouden bij de andere ouder.

Met onze doelstelling, het niet nakomen van de omgang strafbaar te stellen, d.w.z het omgangsrecht in het Strafrecht onder te brengen, verwachten wij dat alle kinderen beide ouders kunnen blijven zien.

Dit zal met name bereikt worden door de preventieve werking die van het strafrecht uitgaat. Want een verzorgende ouder die een omgangsregeling halsstarrig blijft frustreren krijgt in het strafrecht te maken met de volgende sancties: taakstraf, geldboete en/of hechtenis. 

En juist de mogelijkheid van het uitspreken van een taakstraf door de rechter is een uitstekende manier om ( preventief) de niet meewerkende ouder te corrigeren. Dit in tegenstelling tot een geldboete waarbij de verzorgende ouder een zeker minimaal inkomen dient te hebben of een hechtenis van de verzorgende ouder hetgeen niet goed is voor een kind.

* Wetgever, Raden, rechters en advocaten benaderen.

* Advies geven.

* Contactavonden met lotgenoten middels vergaderingen/workshops in de Regio.

* Publiciteit.

* U in contact brengen met een advocaat die uw zaak NIET laat liggen.

Social media