Gelijkwaardig ouderschap na scheiding
21 September 1989 - 21 September 2024

Tweede Kamer

Om de maatschappij goed te laten functioneren en de economie draaiende te houden, is soms een nieuwe wet nodig. Een van de belangrijkste taken van de Tweede Kamer is om samen met de regering nieuwe wetten te maken.

De meeste initiatieven voor nieuwe wetten komen van de regering. De Tweede Kamer kan deze aanvaarden of verwerpen, of wijzigen. De Tweede Kamer kan ook zelf een initiatief voor een nieuwe wet nemen. Dit heet een initiatiefwetsvoorstel. Pas als de Eerste Kamer een wetsvoorstel heeft goedgekeurd, is er sprake van een nieuwe wet.

Europese richtlijnen

Ook de Europese Unie maakt regels, die worden vastgelegd in Europese richtlijnen. Dit gebeurt omdat het voor de samenwerking tussen de Europese landen belangrijk is dat bepaalde zaken overal op dezelfde manier zijn geregeld. De Nederlandse regering vertaalt de Europese richtlijnen daarom in Nederlandse wetten. De regering en de Tweede Kamer hebben weinig invloed op de inhoud van dit soort wetten omdat de richtlijnen moeten worden gevolgd.

Site Tweede Kamer

Het werk van de Kamerleden bestaat voor een groot deel uit vergaderen en stemmen over politieke onderwerpen. Daar gaan de nodige voorbereidingen aan vooraf, zoals dossiers lezen, werkbezoeken, inspraakrondes en gesprekken met de achterban en mensen in het land.

Grote politieke vergaderingen of debatten vinden vrijwel altijd plaats in een plenaire vergadering. Bijvoorbeeld debatten over de algemene beschouwingen, over belangrijke actuele zaken en de behandeling van wetsvoorstellen en begrotingen. Ook definitieve besluitvorming gebeurt plenair, zoals stemmingen over wetsvoorstellen, amendementen en moties.

De Tweede Kamer vergadert aan de hand van een agenda die zij enkele keren per week tijdens de regeling van werkzaamheden vaststelt. De Kamer vergadert behalve plenair ook veel in commissies. De vergaderingen van de Tweede Kamer zijn eigenlijk altijd openbaar. Van alle openbare vergaderingen worden verslagen gemaakt.

Via de link Vandaag in de kamer komt u bij de actuele agenda uit.
Ook heeft u de mogelijkheid om de vergadering "live" via internet te volgen

 

Live debat Tweede Kamer

Via onderstaande link kunt u de debatten volgen die in de Tweede Kamer plaatsvinden.

Tweede Kamer Live debatten

 

Social media