Gelijkwaardig ouderschap na scheiding
21 September 1989 - 21 September 2022

Actueel politiek nieuws

Tweede Kamer steunt motie hardere aanpak weigerouder

De Tweede Kamer wil dat ouders gedwongen worden zich te houden aan de omgangsregeling. De SP, VVD en D66 dienden daar op juli een motie toe in die werd gesteund door de Kamer. In de motie wordt het kabinet opgeroepen om ouders te dwingen zich aan de omgangsregeling te houden. De Kamerleden willen bovendien dat het strafbaar wordt wanneer een ouder het kind weghoudt bij de ex-partner. Een onderzoek naar de omvang van het probleem loopt op dit moment. Zodra dat is afgerond moet het kabinet met voorstellen komen hoe ouders gedwongen kunnen worden zich aan de omgangsregeling te houden en voor strengere straffen. Naar verwachting komen die voorstellen nog dit jaar.

Stichting Dwaze Vaders zet zich al lange tijd voor een wetswijziging en het strafbaar stellen van het niet nakomen van de omgangsregeling. De stichting wil de huidige situatie veranderen en het niet nakomen van een omgangsregeling strafbaar wordt, net zoals dat in Engeland, België, Frankrijk en Canada het geval is.

26-02-20 Tweede Kamer der Staten-Generaal dossier 34605 nr. 8

Voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden motie 34605 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning.

Social media