Gelijkwaardig ouderschap na scheiding
21 September 1989 - 21 September 2024

Eerste Kamer

De eerste kamer maakt deel uit van de volksvertegenwoordiging, maar worden niet rechtstreeks door de Nederlandse bevolking gekozen.
De belangrijkste taak van de Eerste Kamer is medewetgeving. Daarnaast heeft Eerste Kamer de taak om de regering te controleren

De leden van de Eerste Kamer worden indirect, of 'getrapt', gekozen. Dat wil zeggen dat zij gekozen worden door de leden van de provinciale staten. De provinciale statenleden worden op hun beurt door de Nederlandse bevolking gekozen.

De wetgevende taak van de Eerste Kamer houdt in dat deze Kamer wetsvoorstellen die de Tweede Kamer heeft aangenomen, ook moet goedkeuren. Dan pas kan een wetsvoorstel ook daadwerkelijk een wet worden. De Eerste Kamer kan geen wijzigingen aanbrengen in het wetsvoorstel, maar alleen het voorstel goedkeuren of verwerpen

Site Eerste Kamer

Als de Eerste Kamer op dinsdag bijeenkomt, vinden er diverse vergaderingen plaats. Naast de plenaire vergadering gaat het om vergaderingen van fracties en van commissies.

De plenaire vergadering is het belangrijkst, omdat alle leden er toegang toe hebben en omdat daarin over alle wetsvoorstellen wordt beslist. Over veel wetsvoorstellen wordt een debat gehouden. De namen van de leden die iets willen zeggen, zijn dan te vinden op de sprekerslijst.

Wetsvoorstellen kunnen echter ook worden aangenomen zonder dat er over wordt gesproken, de zogenaamde hamerstukken.

Via de link Agenda Eerste Kamer komt u bij de actuele agenda uit. U heeft ook de mogelijkheid om mee te luisteren.

 

Social media