Gelijkwaardig ouderschap na scheiding
21 September 1989 - 21 September 2023

Klacht advocaat

Bent u ontevreden over uw advocaat? Dat kan gebeuren. In dat geval is het belangrijk te weten wat u kunt doen. Er zijn verschillende mogelijkheden.

BESPREEK UW PROBLEEM MET UW ADVOCAAT

Heeft u een klacht over uw advocaat, bespreek deze dan eerst met hem, ook als het om de nota gaat. Misschien heeft u voor zo’n gesprek wat drempelvrees. Maar het uitpraten van een probleem werkt vaak verhelderend, zowel voor u als voor uw advocaat. Deze is er tenslotte ook bij gebaat u zo goed mogelijk bij te staan.

KLACHT INDIENEN BIJ HET KANTOOR
 Als u een probleem heeft met uw advocaat en uitpraten niet helpt, kunt u een klacht indienen bij het kantoor waar uw advocaat werkt. Hier kunt u klagen als de advocaat niet doet wat hij u heeft beloofd. Ook kunt u hier klagen over de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat. Als u het niet eens bent met de hoogte van de rekening kunt ook het beste bij het kantoor klagen. De tuchtrechter gaat namelijk niet over de hoogte van rekeningen. Als u een klacht indient bij het kantoor wordt de klacht behandeld volgens de kantoorklachtenregeling. Iedere advocaat heeft een kantoorklachtenregeling. Informeer hiernaar bij uw advocaat. In de kantoorklachtenregeling staat beschreven hoe de klacht door de klachtenfunctionaris wordt behandeld. De klachtenfunctionaris zoekt altijd naar de voor u en uw advocaat beste oplossing van het probleem. Het kan zijn dat de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing van uw probleem komt. Uw klacht kan dan worden voorgelegd aan een onafhankelijke derde. Een onafhankelijke derde kan zijn de civiele rechter, een klachteninstantie of een geschilleninstantie zoals de Geschillencommissie Advocatuur. Een kantoor mag zelf een onafhankelijke derde kiezen. In de kantoorklachtenregeling en in de algemene voorwaarden kunt u vinden welke instantie het kantoor heeft gekozen. Deze instantie mag een bindende uitspraak doen.

KLACHT INDIENEN BIJ DE DEKEN

Als u er met de advocaat of het kantoor niet uitkomt, dan kunt u met uw klacht naar de deken van de orde van advocaten in de regio waar uw advocaat werkt. De deken is een advocaat die toezicht houdt op alle advocaten in een bepaalde regio (arrondissement). Als u uw klacht indient bij de deken, neemt hij uw klacht in behandeling en bekijkt hij de mogelijkheden om het probleem op te lossen.
Meer informatie kunt u vinden in de brochure klachten over een advocaat.

DEKEN ORDE VAN ADVOCATEN

Bestaat er onduidelijkheid tussen u en uw advocaat? Of vindt u het lastig de zaak met hem te bespreken? Neem dan contact op met de zogeheten deken van de orde van advocaten in de regio (arrondissement) waar uw advocaat werkt.
 
De deken is een advocaat die is gekozen om toezicht te houden op alle advocaten in zijn arrondissement. De deken behandelt de klachten die bij hem zijn ingediend, maar kan ook zelf ingrijpen als hij de indruk heeft dat een advocaat zich niet aan de regels houdt.
Als de deken uw klacht ontvangt, onderzoekt hij deze en – afhankelijk van de klacht – probeert hij te bemiddelen tussen u en uw advocaat. Hij kan de zaak ook voorleggen aan de tuchtrechter en is daartoe zelfs verplicht als u daarom vraagt.
Als uw klacht over de deken van de lokale orde van advocaten gaat, zal een andere deken de klacht behandelen. De tuchtrechter wijst die andere deken aan. Zo bent u altijd verzekerd van voldoende onafhankelijkheid bij de behandeling van uw klacht.

TUCHTRECHTER
Een definitief oordeel over uw klacht kan alleen de tuchtrechter geven. De behandeling van uw klacht eindigt dus niet als het onderzoek van de deken is afgerond. U kunt de deken vragen de klacht voor te leggen aan de tuchtrechter. Houdt u er wel rekening mee dat u dan
€ 50, - griffierecht moet betalen.

De raad van discipline is de tuchtrechter. Deze kan advocaten die zich niet aan de regels hebben gehouden vijf verschillende maatregelen opleggen: een waarschuwing, een berisping, een geldboete, een schorsing in de beroepsuitoefening en schrapping als advocaat.

Al deze maatregelen zijn gericht tegen de advocaat. De raad van discipline kan in principe geen schadevergoeding vaststellen. Als u een schadevergoeding wil, kunt u tegen uw advocaat een procedure aanspannen bij de civiele rechter. Wel kan de raad van discipline een bijzondere voorwaarde aan de maatregel koppelen.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de raad van discipline, dan kunt u in een aantal gevallen in hoger beroep bij het
hof van discipline in ‘s-Hertogenbosch. De advocaat kan ook in beroep gaan.
Het hof bekijkt uw zaak nog eens en stelt vast of de raad van discipline de juiste beslissing heeft genomen of dat de uitspraak moet worden aangepast. Met de uitspraak van het hof is de tuchtrechtelijke procedure afgelopen.
 
UITSPRAKEN

De beslissing van de raad van discipline wordt altijd in het openbaar uitgesproken. Uitspraken zonder namen erbij zijn terug te vinden op: www.tuchtrecht.nl. De tuchtrechter kan bepalen dat de naam van de advocaat wel vermeld moet worden bij de uitspraak.
Als een advocaat geschorst is, kun je dit terug op www.advocatenorde.nl bij ‘vind uw advocaat’ . Als u daar naar een advocaat zoekt, ziet u gelijk of deze advocaat geschorst is.

GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR
Als u een klacht indient bij het kantoor wordt de klacht behandeld volgens de kantoorklachtenregeling. Iedere advocaat heeft een kantoorklachtenregeling. In die kantoorklachtenregeling is een klachtenfunctionaris aangewezen die klachten behandelt. Komen u en uw advocaat er samen niet uit, dan kunt u uw probleem voorleggen aan de klachtenfunctionaris.

Het kan zijn dat de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing van uw probleem komt. Uw klacht kan dan worden voorgelegd aan een onafhankelijke derde. Een onafhankelijke derde kan zijn de Geschillencommissie Advocatuur. In de kantoorklachtenregeling en in de algemene voorwaarden van het kantoor staat aan welke onafhankelijke derde het geschil kan worden voorgelegd. Deze instantie mag een bindende uitspraak doen. U en uw advocaat moeten zich dan houden aan die uitspraak.

De klacht wordt dus voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur als het kantoor de geschillencommissie als onafhankelijke derde heeft gekozen. De zoekmachine 'vind een advocaat' geeft aan of dit het geval is (Let op! Zoekt u een advocaat die aangesloten is bij de Geschillencommissie Advocatuur, zet dan dit vinkje aan in de zoekmachine).

De Geschillencommissie Advocatuur behandelt zaken over de kwaliteit van de dienstverlening en/of de hoogte van de declaratie. De commissie is ook bevoegd te oordelen over verzoeken om schadevergoeding (tot maximaal 10.000 euro). De advocaat zelf kan de commissie verzoeken om uitspraak te doen over onbetaalde declaraties.
Meer informatie vindt u op de website van de Geschillencommissie Advocatuur

Social media