Gelijkwaardig ouderschap na scheiding
21 September 1989 - 21 September 2024

Diverse informatieve links

Rijksoverheid.nl Informatie site van de Rijksoverheid. Vul een zoekterm in b.v. ouderschapsplan of omgang en u krijgt uitleg.
Kinderbescherming Kijk bij de raad op hun website
Justitie Justitie heeft een eigen website, kijk rond bij hun.
Veilig Thuis Voorheen het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), nu Veilig Thuis, is voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving en denkt aan kindermishandeling. Meestal vertellen mishandelde kinderen of degene die hen mishandelt niet uit zichzelf over de situatie. Voor hen is het van groot belang dat mensen in hun omgeving de mishandeling opmerken en er iets aan doen.
Kindermishandeling Kindermishandeling is 'elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel'.
Defenceforchildren Defence for Children International (DCI) is een internationale kinderrechtenorganisatie die opgericht is in 1979, het Internationale Jaar van het Kind. DCI heeft als onafhankelijke niet-gouvernementele organisatie (NGO) in meer dan 60 landen nationale secties. Het internationale secretariaat zit in Geneve.
Stopkindermishandeling In Nederland worden per jaar ten minste 50.000 kinderen ernstig mishandeld. Het betreft hier alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld, dus inclusief misbruik, verwaarlozing en nalatige behandeling. En dit zijn alleen nog maar de cijfers op basis van het aantal meldingen.
Enorm veel kinderen leven dagelijks in grote angst; angst om sexueel misbruikt te worden, angst om emotioneel geterroriseerd te worden, angst om lichamelijk letsel op te lopen...
Kindermishandeling leidt niet alleen tot persoonlijke problemen, zoals angsten en depressies (vaak tot ver in de volwassenheid) maar ook tot maatschappelijke problemen, zoals pesten, diefstal en 'zinloos' geweld. Problemen waarmee onze samenleving voortdurend kampt.
Politie De site van de politie, bezoek hem.
Slachtofferhulp Slachtofferhulp helpt na een misdrijf of verkeersongeluk. Onze 1500 vrijwilligers bieden praktische en juridische adviezen en emotionele steun. 250 beroepskrachten zorgen voor professionele ondersteuning.  In de media en politiek treedt Slachtofferhulp Nederland op als belangenbehartiger. Deze website geeft antwoord op de meest voorkomende vragen na een misdrijf of verkeersongeluk.
Jeugdinformatie Alle informatie die u nodig heeft om met jeugd om te gaan.
Het Juridisch Loket Samen met u zoeken we eerst naar de kern van de zaak. Is het een juridisch probleem, dan helpen we u met informatie en een eerste advies. Is het probleem niet juridisch van aard, dan verwijzen we u naar een andere instantie die u wel kan helpen. In alle gevallen adviseren wij u over uw rechten: u weet dan waar u staat. Uiteraard wordt met uw informatie vertrouwelijk omgegaan.
Dienst uitvoering onderwijs De site voor studerende kinderen en voor alle ouders die een brief krijgen met een verzoek tot betaling van onderhoud aan je studerende dochter of zoon
Nederlandse Advocaten Orde De startpagina van de Nederlandse Orde van Advocaten
AKJ Informatieve site over klachten binnen de jeugdzorg

Social media