Pagina 1 van 1

RvK onderzoek zonder feiten prima voor kinderrechter

Geplaatst: 04 mar 2023, 00:47
door RicardoB
Mijn kinderen staan nu onder toezicht op basis van onderzoek zonder de feiten. Ik heb hier een klacht tegen ingediend maar ondertussen is de zaak er snel doorheen gedrukt.

Vader wordt neergezet als vervelende agressieve man die overal klachten tegen indient en aangiftes bij de politie doet.

De feiten
Kinderen zijn afgelopen 3 jaar 16 keer aan gezag onttrokken bij omgangsweekeinden. (wordt niet als bewijs opgenomen ook niet als motivatie voor het indienen van aangiftes bij de politie waarover men negatief spreekt).

Kinderen mogen al 3 jaar niet op vakantie buitenland (wordt neergezet alsof zij verplicht worden door vader om op vakantie te gaan).

man wordt vals beschuldigt van kindermishandeling en loopt boos weg tijdens een gesprek voor OBS wordt ook bevestigd door ambulate spoedhulp die bij vader thuis wordt ingezet (Wordt neergezet als vader heeft grensoverschrijdend gedrag)

Moeder komt omgangsregeling niet na: Wordt neergezet als beide ouders komen omgangsregeling niet na terwijl vader altijd de kinderen heeft gebracht en opgehaald en meerdere malen voor een leeg huis heeft gestaan omdat moeder met de kinderen weg is gelopen. De gecertificeerde instelling hebben hier niet op gereageerd nog moeder verzocht om de omgangsregeling na te komen.

Ik heb klachten ingredient omdat de aanleiding van deze poppenkost een veilig thuis melding is bij moeder waar men niets mee heeft gedaan behalve mij beschuldigen van 60 zaken waarvan o.a. kindermishandeling en voor de zgn veiligheid van de kinderen mensen bij vader thuis heeft geplaatst met de valse belofte dit ook te doen van moeder.

De gecertificeerde Instelling en advocaat van moeder verklaren aan de rechter dat de omgangsregeling duidelijk is maar de afgelopen 3 jaar heb ik herhaaldelijk verzocht moeder te verzoeken de omgangsregeling na te komen omdat zij 3-5 weken achter elke de kinderen heeft en het om de week zou moeten zijn.

De raad heeft mijn kinderen gesproken en mijn kinderen hebben exact verklaar wat het probleem is en dat zij klappen van hun moeder krijgen, niet op vakantie mogen meer contact met vader willen en bij vader willen wonen omdat het hier rustig is en alles is geregeld en zij graag op vakantie gaan (dit wordt neergezet als tegenstrijdig en de kinderen hebben het prima bij moeder thuis).

Als ik kindzaken, zoals mijn kinderen helpen met school of bevestiging van omgang vraag krijg ik meestal geen antwoord terwijl wij hebben afgesproken dat ik dit wel zou krijgen (dit wordt neergezet als vader die ruzie maakt met moeder terwijl ik niet eens ruzie heb maar gewoon geen antwoord krijg).

Moeder is slachtoffer en wordt volgens iedereen door mij onder druk gezet terwijl ik helemaal niets voor elkaar krijg en niet eens de minimale omgang met mijn kinderen heb tegen de will van de kinderen in.

Appeltje eitje voor de rechter die kort samengevat tegen mij zegt dat ik me mond moet houden en ophouden met ruzie maken met moeder want onze kinderen hebben het goed maar ik veroorzaak problemen voor hun: Uitspraak OTS toegewezen.


Wij leven in een bananen republiek. Dit kan zo maar terwijl mijn kinderen gewoon exact vertellen hoe het zit. Verder heb ik ca 30 bewijsstukken gestuurd naar de raadsonderzoeker die bijna alles heeft afgewezen. Zij stelt dat mijn aangiftes ontrekking uit gezag niet nodig zijn omdat al aangetoond is dat de omgangsregeling niet nagekomen wordt en in de rechtbank hoor ik dan dat ik ook de omgang niet nakom (zonder enige bewijzen) en dat ik dan ook nog ben neergezet als vervelend persoon die zomaar aangiftes bij de politie doet en iedereen doet net alsof mijn omgangsregeling duidelijk is maar als ik jeugdbescherming vraag er wat aan te doen wanneer moeder de omgangsregeling niet nakomt vertellen hun mij dat het onduidelijk is.

De vervolgstappen van Jeugdbescherming gaan zijn mij uit het gezag zetten en meer valsheid in geschrifte plegen om mij te diskwalificeren als vader om de rechter te verzoeken het contact tussen mij en mijn kinderen te verbreken omdat ik een bedreiging voor hun ontwikkeling ben. Ik heb ook geen idee hoe ik dit kan voorkomen, advocaten en juristen helpen ook niet omdat er helemaal niets op basis van feiten gebeurd. Er is gewoon een conclusie, wat kinderen zeggen telt niet als het niet uitkomt, aangeleverde feiten worden niet toegevoegd en men pikt selectief dingen uit een rapport en verdraaid deze en je kan gewoon helemaal niets doen, je wordt ook onderbroken als je iets probeert te vertellen of uit te leggen want de uitspraak staat al vast.

Re: RvK onderzoek zonder feiten prima voor kinderrechter

Geplaatst: 26 jun 2023, 17:25
door Joa123
Bananenrepubliek: klopt. Genderdiscriminatie, suggestief gezwalk. Politiek erkent wel de problemen. Ik kan een lang verhaal ophangen, maar het komt erop neer: het enig wat je kan doen is omgaan met onrecht. Hoe kalmer je bent hoe beter je overkomt.

Re: RvK onderzoek zonder feiten prima voor kinderrechter

Geplaatst: 30 okt 2023, 15:13
door Pernell
Het hele systeem is corrupt te maken met familierecht sinds de jaren 80. alle instantie en kinderechter doet aan kinderhandel. Helaas als vader je kan dit niet winnen.
En aangifte doen voor ontrekkings gezag bij de politie heeft ook geen zin. Niemand doet aan waarheidvinding en voor de instantie staat het duidelijk in de wet artikel 3.3 dat ze wel moet.