Gelijkwaardig ouderschap na scheiding
21 September 1989 - 21 September 2023

Advocatenconsult & Advocaten

(inschrijfformulier onder aan de pagina)

2 keer per maand organiseert de Stichting voor donateurs een gratis advocatenconsult.

Tijdens een consult heeft u +/- 45 minuten persoonlijk advies van een advocaat die gespecialiseerd is in het familierecht.
Deze consulten zijn op vaste dagen en locaties. Ook is er sprake van vaste aanvangstijden, altijd in de avonduren vanaf 19.15 uur.
Het is voor de Stichting niet mogelijk om rekening te houden met uw persoonlijke voorkeur voor een tijdafspraak. Houdt u hier s.v.p. rekening mee als u gebruik wilt maken van deze consulten.

Na aanmelding voor een consult wordt z.s.m. contact met u opgenomen.

N.B.: de consulten zijn voor donateurs de eerste keer gratis. Het komt soms voor dat u zich heeft opgegeven voor een consult en er voor kiest om eerder een afspraak te maken met een van de advocaten die de Stichting tot haar beschikking heeft. Vanzelfsprekend is dit uw goed recht, echter dan moeten wij u er op wijzen dat dit dan niet aangemerkt kan worden als gratis consult op naam van de Stichting.

Op het moment dat u op persoonlijke titel een der advocaten inschakelt, gelden de afspraken en tarieven die u in samenspraak met de advocaat afspreekt.

U kunt zich opgeven voor een consult door hier aan te melden onderaan de page.

Lees eerst de onderstaande voorwaarden goed door en vul dan het formulier in


Voorwaarden advocatenconsult

De consulten:

Per aanmelding/donateur wordt in principe +/- 45 minuten gereserveerd voor een persoonlijk gesprek met een advocaat. Op de consultavonden zijn bestuursleden van de Stichting aanwezig met koffie, raad en daad. Het doel van deze consulten is donateurs in de gelegenheid te stellen om gratis advies te vragen aan een advocaat die bekend is met omgangsrecht/familierecht. Het kan gaan om een nieuw te starten procedure, een second opinion, informatie in het algemeen, kortom, alle zaken die met het omgangsrecht te maken hebben. U zult begrijpen dat de Stichting zich het recht moet voorbehouden om consultavonden te annuleren bij onverhoopte calamiteiten, echter wij verwachten dat dit zo min mogelijk het geval zal zijn.

De voorwaarden:

Deelname aan het advocatenconsult kent slechts enkele voorwaarden. Deze voorwaarden heeft de Stichting moeten opstellen om donateurs ten opzichte van elkaar niet te duperen.
- U bent donateur van de Stichting.
- Staat u al ingeschreven, dan controleren wij of uw donatie voor het huidige kalenderjaar รก € 36,00  is voldaan of aangevuld tot € 36,00 
- Voor donateurs die gebruik maken van de automatische incasso door de stichting zal de eerstvolgende incasso het resterende donatie bedrag voor het huidige kalender jaar bedragen.
- Bent u geen donateur dan dient u zich eerst als donateur aan te melden. U krijgt dan een email met een relatienummer waarmee u zich kunt aanmelden voor het advocatenconsult, zie voorwaarden hierboven.
- U geeft zich op door het formulier onderaan de pagina in te vullen en te verzenden. Nadat uw aanmelding bij de Stichting is binnen gekomen zal deze worden verwerkt door de administratie. U krijgt dan een email ter bevestiging van uw aanmelding.

De Stichting heeft voor donateurs die al eerder gebruik hebben gemaakt van een consult, de mogelijkheid gecreerd om een tweede keer via de stichting van een consult gebruik te maken. Hier zijn echter wel kosten aan verbonden, te weten uw donatie voor het huidige kalender jaar € 36,00 plus € 75,00 voor het tweede consult. Valt het 2de consult in hetzelfde kalender jaar als het 1ste consult dan zijn de kosten € 100,00. Ook hier is het een consult voor +/- 45 minuten.

Het inschakelen van een advocaat op persoonlijke titel:

De Stichting en de advocaten zijn bereid om u zo veel mogelijk gebruik te laten maken van haar diensten. Als u na een consult besluit om met de advocaat die u te woord heeft gestaan verdere zaken te gaan doen, dan is dat op persoonlijke titel. U maakt dan met de advocaat afspraken, de Stichting heeft dan geen bemoeienis meer met u en uw (nieuwe) advocaat. Vanzelfsprekend blijft de Stichting wel voor uw overige vragen of problemen te benaderen. Mocht u, na aanmelding voor een consult, besluiten eerder op persoonlijke titel de advocaat inschakelen die zich beschikbaar stelde voor een consult, dan vervallen de rechten op het gratis consult.

Social media